Váltózár minősítések

Bear Lock minősítés (zip)

Diamond Lock minősítés (zip)

Látogatóink száma:

Cégünk álltal kifejezetten ajánlott prémium minőségű riasztó és rablásgátló típusok:

Cobra logó

In Car Blue logó

Cégünk által forgalmazott elektromos lopás-rablásgátló és riasztó rendszerek, tolatóradar típusok:

Jogi nyilatkozat, garanciális feltételek

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a Cégünk által forgalmazott termékekre az alábbiakban megszabott feltételek mellett 24-60 hónap garanciát biztosítunk. A garancia idő minden esetben a beszerelt termék gyártója által meghatározott időtartam, ami a garancia jegyen pontosan fel van tüntetve.

Garancia jegy

 • Garanciális igényét a beszerelt termékhez mellékelt garancia jegy példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy gondosan őrizze meg.
 • Elveszett garancia jegyet nem áll módunkban pótolni.


A garancia jegyen történő, bármilyen utólagos módosítás, valótlan bejegyzés amit nem Cégünk jegyzett, a garanciális jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Garanciális felelősséget kizáró feltételek

 • A termék nem rendeltetésszerű és szakszerűtlen használata.
 • A Magen-Car Kft. weboldalán feltüntetett szervizén kívül végzett bármilyen nemű beavatkozás, javítás.
 • A garancia idő lejárta.


Javítás

A javítási idő, a javítási igény bejelentése utáni legrövidebb idő, de legfeljebb 15 munkanap. A javítási idő alatt csereterméket biztosítani nem tudunk. Amennyiben a termék javítása nem megoldható, abban az esetben a garnciális időn belül, új terméket rendelünk és biztosítunk az Ügyfelek számára. 

Amennyiben javítás során kiderül, hogy illetékteklenül próbáltak a terméken javítást elvégezni, úgy Cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel a további elvégzendő helyreállítás idejére.

Javításhoz, minden esetben telefonos egyeztetés szükséges. A javítás a Magen-Car Kft. weboldalán feltüntetett egyik műhelyben történik.

Termék leírások

A Magen-Car Kft weboldalán feltüntetett termék leírások és felhasználói útmutatók tájékoztató jellegűek a gyártó által kibocsájtott leírásokon alapulnak, de eltérések előfordulhatnak, amelyekért felelősséget, nem vállalunk!

   

PANASZ KEZELÉS

Panasz bejelentése

Szóbeli panasz

Telefonon történő bejelentés:
Magyarországról: 06 20 224 3762 vagy 06 30 346 0444
Külföldről: 00 36 20 224 3762 vagy 00 36 30 346 0444
Munkanapokon 8.00 és 18.00 között
Szomabton: 8.00 és 13.00 között

Írásos panasz

E-mailban: magencar@gmail.com

Panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása teljesen díjmente. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt – ideértve a telefonon tett panaszt – a legrövidebb határidővel orvosolni kell.

Telefonon történő panaszkezelés esetén biztosítani kell az észszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

A Magen-Car Kft. és az ügyfél között történt telefonos kommunikációról a hangfelvétel nem kerül rögzítésre.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a Magen- Car Kft. a panasz bejelentését követő 15 napon belül küldi meg az Ügyfél részére.

Amennyiben a panaszostól pótlólagosan adatokat kell bekérni, úgy haladéktalanul fel kell venni az Ügyféllel a kapcsolatot és be kell azokat szerezni.

A panaszkezelés menetéről, az alábbi telefonszámon teljes felvilágosítást adunk. 

Tel: 06 20 224 3762 

Adatkezelés, panasz esetén

A Magen-Car Kft.  a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • érintett termék 
 • panasz leírása
 • garancia jegy
 • meghatalmazott esetében, érvényes meghatalmazás


A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.